מחנה קומיקס פסח ממוחזר
14/04/2019 - 01/05/2019
יוצר קומיקס צעיר 2023-24 בהנחיית נירמו ד-ו
עונה 2023-2024
יוצר קומיקס לנוער 2023-2024 בהנחיית אילנה זפרן
עונה 2023-2024
מחנה פסח מהאגדות 2024
עונה 2023-2024