סדרה

יוצר קומיקס צעיר 2023-24 בהנחיית נירמו ד-ו
זמין במחירים הבאים
חוג קומיקס יסודי ‪₪‬ 1594.00 ‪₪‬ 1594.00
תושב חולון-בהצגת ת.ז ‪₪‬ 1325.00 ‪₪‬ 1325.00